Nazwa firmy Willow House
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 526-01-50-911
KRS 0000155599
REGON 012110044