DOMBUD MIROSŁAW MŁYNARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Nazwa firmy DOMBUD MIROSŁAW MŁYNARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma prawna Spółka Komandytowa
NIP 529-17-91-321
KRS 0000428566
REGON 142820397