Fachowy Odbiór Mieszkania

Nazwa firmy Fachowy Odbiór Mieszkania
Forma prawna Konsument (jednoos. dział. lub spółka cywilna, bez KRS)
NIP 526-10-03-649
KRS brak
REGON 015761279