GO FINANCE S A SUBGO ENERGIA IIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

Nazwa firmy GO FINANCE S A SUBGO ENERGIA IIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
Forma prawna Spółka Komandytowo-Akcyjna
NIP 107-00-16-403
KRS 0000348578
REGON 142318516